Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Ταλαντίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Ταλαντίου αναλογούσε ένας παραστάτης.

Η συνέλευση των σαράντα ενός εκλεκτόρων πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου 1824 στο Ταλαντονήσι (σημ. Αταλαντονήσι), κοντά στην έδρα της επαρχίας, και ανέδειξε παραστάτη τον Βασίλειο Τρίχα. Ωστόσο για την επαρχία Ταλαντίου παρουσιάστηκε στο Βουλευτικό στις 15 Μαΐου 1824 δεύτερο παραστατικό, στο οποίο παραστάτης της οριζόταν ο Λάμπρος Αλεξάνδρου. Το σώμα εξέτασε το έγγραφο και έκανε δεκτό τον Λ. Αλεξάνδρου την ίδια μέρα στο χώρο των συνεδριάσεων. Το παραστατικό εκλογής του Βασ. Τρίχα παρουσιάστηκε στις 23 Ιουλίου 1824 στο Βουλευτικό και παραπέμφθηκε προς εξέταση στην επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων. Στις 13 Αυγούστου του ίδιου έτους οι κάτοικοι της επαρχίας Ταλαντίου, που βρίσκονταν στο Ναύπλιο, διαμαρτύρονταν για την εκλογή του Βασ. Τρίχα, ενώ δήλωναν ότι οι υπογραφές του εγγράφου ήταν πλαστές ή αποσπάστηκαν βίαια. Ανάμεσα στους υπογράφοντες εντοπίζονται και τα ονόματα του Λάμπρου Αλεξάνδρου και του Ευστάθιου Σπυρίδωνος, παραστάτη της επαρχίας κατά την προηγούμενη περίοδο. Ο Βασ. Τρίχας αιτήθηκε την ίδια ημέρα αντίγραφο της αναφοράς προκειμένου να απολογηθεί. Στις 18 Αυγούστου επανήλθε στο Σώμα, εξηγώντας ότι η υποψηφιότητά του δεν υπήρξε προσωπική του επιθυμία αλλά εξαναγκάστηκε να αποδεχθεί την εκλογή του όταν έλαβε το παραστατικό έγγραφο. Κλείνοντας την απολογία του επέκρινε τους κατηγόρους του για προσωπικά κίνητρα και αμφισβητούσε κατά πόσο εξέφραζαν την γνώμη της επαρχίας, αφού βρίσκονταν εκτός αυτής. Στα τέλη του ίδιου μήνα, στις 31 Αυγούστου, οι κάτοικοι της επαρχίας στο Ναύπλιο επανέλαβαν το αίτημά τους να ακυρωθεί η εκλογή του.

Τελικά, το Βουλευτικό αποφάσισε στις 19 Σεπτεμβρίου 1824, αφού εξετάστηκαν όλα τα παραπάνω έγγραφα από την επιτροπή ελέγχου των παραστατικών και έλαβε τη γνωμοδότησή της, ότι η εκλογή του δεν ήταν νόμιμη. Η Διοίκηση έκρινε ότι ο Βασ. Τρίχας δεν κατάφερε να αναιρέσει με την απολογία του την αμφισβήτηση της εκλογής από τους κατοίκους της επαρχίας και συνεπώς δεν έγινε δεκτός. Έτσι, ο Λάμπρος Αλεξάνδρου αποτέλεσε τον μοναδικό παραστάτη της επαρχίας Ταλαντίου στο Γ΄ Βουλευτικό.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 388, 411.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 248.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 106-109.

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Βουλευτικό – Ταλαντίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)