Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Σκοπέλου, Σκιάθου, Ηλιοδρομίων και Σκύρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Σκοπέλου, Σκιάθου, Ηλιοδρομίων και Σκύρου αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να μην αντιπροσωπεύεται η επαρχία κατά την έναρξη των συνεδριάσεων της Γ΄ περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824). Τελικά, η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε αμέσως μετά την άφιξη στην περιοχή του νέου επάρχου Μαργαρίτη Δημάδη. Κατά την πρώτη φάση της εκλογής πραγματοποιήθηκαν τέσσερις τοπικές συνελεύσεις για την ανάδειξη των εκλεκτόρων των νησιών της επαρχίας, σε Ηλιοδρόμια (σημ. Αλόννησος, άγνωστη ημερομηνία), Σκύρο (21 Νοεμβρίου), Σκόπελο (8 Δεκεμβρίου) και Σκιάθο (10 Δεκεμβρίου), όπως όριζε ο εκλογικός νόμος. Με βάση τις εξουσιοδοτήσεις των τοπικών συνελεύσεων, εξελέγησαν συνολικά 11 εκλέκτορες με δικαίωμα ψήφου στην επαρχιακή συνέλευση (δύο από Ηλιοδρόμια και Σκύρο, τρεις από τη Σκόπελο και τέσσερις από τη Σκιάθο).

Κατόπιν, οι εκλέκτορες των επιμέρους νησιών ανέδειξαν, σε συνέλευση που έλαβε χώρα στις 11 Δεκεμβρίου 1824 στην πρωτεύουσα της επαρχίας, τη Σκόπελο, ως παραστάτη τον Ζαχαρία Παναγιωτίδη. Μολονότι από τις τοπικές συνελεύσεις είχαν εκλεγεί 11 εκλέκτορες, στην επαρχιακή συνέλευση πήραν μέρος και ψήφισαν παραστάτη τελικά 15 εκλέκτορες. Στις 22 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους ο έπαρχος Μ. Δημάδης ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τη διεξαγωγή της επαρχιακής συνέλευσης και το αποτέλεσμα της εκλογής.

Μολονότι ο έπαρχος προανήγγειλε στην αναφορά του ως επικείμενη την αναχώρηση του εκλεγέντος παραστάτη για την έδρα της κεντρικής διοίκησης, το Ναύπλιο, ο Παναγιωτίδης παρουσιάστηκε για να αναλάβει τα βουλευτικά του καθήκοντα με πολύμηνη καθυστέρηση. Μόλις στη συνεδρίαση του Βουλευτικού της 1ης Απριλίου 1825 αναγνώστηκε ενώπιον της ολομέλειας το παραστατικό έγγραφο της εκλογής και ο ίδιος έγινε δεκτός από το σώμα δίχως ενστάσεις ως νόμιμος παραστάτης της επαρχίας Σκοπέλου, Σκιάθου, Ηλιοδρομίων και Σκύρου.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 49, αρ. 136.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 3-5, 197.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 34-35, 101-104.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Σκοπέλου, Σκιάθου, Ηλιοδρομίων και Σκύρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)