Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Σίφνου, Μήλου και Κιμώλου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Σίφνου, Μήλου και Κιμώλου αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, οι οποίες απείχαν αρκετούς μήνες μεταξύ τους. Τον Μάιο του 1824 έλαβε χώρα η πρώτη φάση της εκλογικής διαδικασίας, με την πραγματοποίηση τεσσάρων τοπικών συνελεύσεων για την ανάδειξη των εκλεκτόρων σε Αρτεμώνα Σίφνου (14 Μαΐου), Καταβατή και Εξάμπελα Σίφνου (16 Μαΐου), στη Χώρα και το Κάστρο της Μήλου και στην Κίμωλο (αμφότερες στις 23 Μαΐου), σύμφωνα με τις προβλέψεις του εκλογικού νόμου. Μολονότι έγινε προσπάθεια να διεξαχθεί και η συνέλευση των εκλεκτόρων στην πρωτεύουσα της επαρχίας, τη Σίφνο, αυτό δεν κατέστη δυνατό, πιθανότατα λόγω των πολιτικών συγκρούσεων στο νησί. Έτσι, στις 25 Μαΐου οι τρεις εκλέκτορες που προέρχονταν από τη Μήλο και την Κίμωλο ενημέρωσαν με επιστολή τους από τη Σίφνο, στην οποία είχαν μεταβεί, το Βουλευτικό Σώμα για την καθυστέρηση στην εκλογή παραστάτη και δήλωσαν ότι ήταν αναγκασμένοι να επιστρέψουν στα νησιά τους και ότι θεωρούσαν τον απερχόμενο παραστάτη Νικόλαο Χρυσόγελο ως τον πλέον κατάλληλο για το αξίωμα. Από μεταγενέστερο έγγραφο του Βουλευτικού (8 Σεπτεμβρίου 1824) γνωρίζουμε ότι οι εκλέκτορες των δύο νησιών είχαν παραμείνει στη Σίφνο για δεκαπέντε ημέρες. Η αδυναμία διεξαγωγής της εκλογής ενδεχομένως οφειλόταν στο γεγονός ότι ο Χρυσόγελος δεν απολάμβανε καθολική αποδοχή στη Σίφνο, αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι ταυτόχρονα σχεδόν με την εκλογή υποβλήθηκε στην κεντρική διοίκηση από κατοίκους του νησιού αναφορά εναντίον του, η οποία αναγνώστηκε στη συνεδρίαση του Βουλευτικού στις 21 Μαΐου 1824.

Λίγους μήνες αργότερα, την 1η Σεπτεμβρίου 1824, ο Ν. Χρυσόγελος τελικά επανεξελέγη παραστάτης στη Σίφνο, χωρίς να διεξαχθούν άλλες τοπικές συνελεύσεις οικισμών, ούτε επαρχιακή συνέλευση, με την παρουσία τουλάχιστον της πλειοψηφίας των εκλεκτόρων. Το παραστατικό έγγραφο στο όνομά του υπέγραψαν τρεις από τους εκλέκτορες που είχαν αναδειχθεί τον περασμένο Μάιο από τους οικισμούς Αρτεμώνας, Καταβατή και Εξάμπελα, οι οποίοι αναφέρθηκαν ρητά στο γεγονός ότι οι εκλέκτορες των άλλων νησιών είχαν προηγουμένως εκδηλώσει την προτίμησή τους στο πρόσωπο του Χρυσόγελου. Σε επιστολή του προς τον Ν. Χρυσόγελο, στις 9 Σεπτεμβρίου 1824, ο γενικός γραμματέας της επαρχίας Ιωάννης Πανώριος τον ενημέρωσε ότι οι υπόλοιποι εκλέκτορες, που εξακολουθούσαν να διάκεινται αρνητικά απέναντι στο ενδεχόμενο της επανεκλογής του, είχαν αρνηθεί να ψηφίσουν, αλλά εκτιμούσε ότι και οι τρεις εκλέκτορες της Σίφνου, σε συνδυασμό με τους τρεις εκλέκτορες της Μήλου και της Κιμώλου, συνιστούσαν επαρκή πλειοψηφία. Δεν φαίνεται πάντως να υπήρξε άλλος υποψήφιος που να διεκδίκησε την επίσημη αναγνώρισή του ως παραστάτη, εκτός του Ν. Χρυσόγελου.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 1824 το παραστατικό έγγραφο της εκλογής παρουσιάστηκε στο Βουλευτικό και ο Χρυσόγελος έγινε δεκτός από το Βουλευτικό ως νόμιμος παραστάτης της επαρχίας Σίφνου, Μήλου και Κιμώλου, μετέχοντας στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824).

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 42, έγγρ. 83.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 300, 410.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 6, Αθήνα 1972, σ. 128-129, 254.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 5.

Μαρία Δημητριάδου (επιμ.), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 47-48, 72, 98-101.

Σίμος Μιλτ. Συμεωνίδης, «Η υπεροπτική στάση και το τραγικό τέλος του Κωνσταντίνου Μπάου. Η λύση ενός νομικού ζητήματος», Σιφνιακά, τ. Α΄ (1991), σ. 7-10, 26-30.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Σίφνου, Μήλου και Κιμώλου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)