Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Σαντορίνης, Ανάφης και Αστυπαλαίας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Σαντορίνης, Ανάφης και Αστυπαλαίας αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η επαρχιακή συνέλευση για την εκλογή του πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 1824 στα Φηρά της Σαντορίνης, πρωτεύουσα της επαρχίας, και εξέλεξε ως παραστάτη τον Ευαγγέλη Μαντζαράκη. Το παραστατικό έγγραφο της εκλογής που υποβλήθηκε στο σώμα έφερε επικύρωση από τον έπαρχο Ιωάννη Κοκκίνη σχετικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Σε αναφορά του προς το Υπουργείο Εσωτερικών με ημερομηνία 27 Μαΐου 1824 με την οποία ανήγγειλε το αποτέλεσμα, ο έπαρχος μετέφερε ότι η εκλογή ήταν υποδειγματική, καθώς είχε διεξαχθεί με την ακριβή τήρηση των τύπων του εκλογικού νόμου, ενώ η απόφαση των εκλεκτόρων ήταν ομόφωνη. Κατά την ίδια πηγή, η επαρχιακή συνέλευση είχε διεξαχθεί σε πανηγυρικό κλίμα, με τη χαρά ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων, τόσο των εκλεκτόρων όσο και των λοιπών παρόντων προυχόντων. Ο έπαρχος θεώρησε την επιλογή του παραστάτη επιτυχημένη, καθώς έβρισκε τον Μαντζαράκη ως τον καταλληλότερο για τη θέση αυτή ανάμεσα στο πολιτικό προσωπικό της επαρχίας.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν αμφισβητήθηκε και η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση της εκλογής στις 29 Ιουλίου 1824. Ο Μαντζαράκης συμμετείχε στις εργασίες του Βουλευτικού από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824) ως παραστάτης Σαντορίνης, Ανάφης και Αστυπαλαίας. Σχεδόν αμέσως όμως απεβίωσε και η θέση του έμεινε κενή. Στις 13 Οκτωβρίου 1824 το Υπουργείο Εσωτερικών διέταξε τους κατοίκους της επαρχίας να εκλέξουν το συντομότερο δυνατό έναν παραστάτη σε αντικατάσταση του αποθανόντος Μαντζαράκη κατά τις διατάξεις του εκλογικού νόμου.

Η επαρχιακή συνέλευση για την επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 1824 στα Φηρά και είχε ως αποτέλεσμα την εκλογή του Παντολέοντος Αυγερινού. Το παραστατικό έγγραφο της εκλογής του, το οποίο επίσης είχε επικυρώσει ο έπαρχος Ι. Κοκκίνης, παρουσιάστηκε στο Βουλευτικό με πολύμηνη καθυστέρηση και μόλις στη συνεδρίαση της 11ης Φεβρουαρίου 1825 η ολομέλεια του σώματος επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτό τον Π. Αυγερινό ως νόμιμο παραστάτη Σαντορίνης, Ανάφης και Αστυπαλαίας.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 46, αρ. 35.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 55, αρ. 217.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 372.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 5, 120.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 96-98.

Παραστάτες

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Σαντορίνης, Ανάφης και Αστυπαλαίας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)