Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Πύργου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Πύργου αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η εκλογή του διενεργήθηκε με καθυστέρηση, η οποία αποδόθηκε από τους κατοίκους της επαρχίας στην παρουσία του οπλαρχηγού Αποστόλη Κολοκοτρώνη στην περιοχή. Τελικά η επαρχιακή συνέλευση για την εκλογή πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 1824 στον Πύργο, πρωτεύουσα της επαρχίας, και εξέλεξε ως παραστάτη τον Λυκούργο Κρεστενίτη.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν αμφισβητήθηκε και η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση της εκλογής στις 18 Σεπτεμβρίου 1824. Ο Κρεστενίτης συμμετείχε στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824) ως παραστάτης Πύργου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 409.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 94-95.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Πύργου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)