Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Μιστρά

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Μιστρά αναλογούσαν δύο παραστάτες για το Γ΄ Βουλευτικό.

Από τα παραστατικά έγγραφα που παρουσιάστηκαν στο σώμα, φαίνεται ότι οι δύο παραστάτες της επαρχίας εξελέγησαν σε δύο διαφορετικές επαρχιακές συνελεύσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με χρονική απόσταση αρκετών μηνών μεταξύ τους. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου 1824 στον Μιστρά, πρωτεύουσα της επαρχίας, και είχε ως αποτέλεσμα την ανανέωση της θητείας του ενός εκ των απερχόμενων παραστατών, επισκόπου Βρεσθένης Θεοδώρητου. Η υποψηφιότητα και η εκλογή του Θεοδώρητου ενδεχομένως προωθήθηκαν με τοπική πρωτοβουλία, δίχως να το επιδιώκει ο ίδιος, διότι λίγες εβδομάδες αργότερα (26 Μαΐου) χρειάστηκε οι επιστάτες της επαρχίας να τον παροτρύνουν με επιστολή τους να αποδεχθεί το αξίωμα, παρά την κόπωσή του από την πολιτική δράση. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν αμφισβητήθηκε και η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση της εκλογής στις 29 Ιουλίου 1824.

Η συνέλευση για την εκλογή του δεύτερου παραστάτη της επαρχίας διεξήχθη στις 10 Σεπτεμβρίου 1824 στον Μιστρά και κατέληξε στην επιλογή του Μιχαήλ Ιατρού για τη θέση. Στις 26 Σεπτεμβρίου η ολομέλεια του Βουλευτικού επικύρωσε και αυτήν την εκλογή και έκανε δεκτό τον Ιατρό ως νόμιμο παραστάτη.

Οι δύο εκλεγέντες συμμετείχαν στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824) ως παραστάτες της επαρχίας Μιστρά.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 372, 416.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 3.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 56-58.

Παραστάτες

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Μιστρά», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)