Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Μεσολογγίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Μεσολογγίου αναλογούσε ένας παραστάτης.

Η συνέλευση των κατοίκων της επαρχίας πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 1824 στο Μεσολόγγι και ανέδειξε παραστάτη τον Σπυρίδωνα Τρικούπη. Το έγγραφο επικυρώθηκε στις 28 Απριλίου του ίδιου έτους από τους επιστάτες Μεσολογγίου Αποστόλη Καψάλη και Σέργιο Παπάζογλου, ενώ τις υπογραφές αυτών πιστοποίησαν την ίδια μέρα ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος γενικός διευθυντής της Διεύθυνσης Δυτικής Χέρσου Ελλάδας και ο Νικόλαος Λουριώτης γενικός γραμματέας του Γενικού Επαρχείου Δυτικής Ελλάδας. Η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών του Βουλευτικού ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση του αποτελέσματος της εκλογής στις 29 Ιουλίου 1824. Ο Σπ. Τρικούπης συμμετείχε στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824).

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 372.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 153-154.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 74-75

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Βουλευτικό – Μεσολογγίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)