Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Κάτω Ναχαγέ

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Κάτω Ναχαγέ αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η επαρχιακή συνέλευση για την εκλογή του πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1824 στην πρωτεύουσα της επαρχίας, το Κρανίδι, και εξέλεξε παραστάτη τον Αναγνώστη Δέδε.

Ενδεχομένως για την εγκυρότητα της εκλογής του διατυπώθηκαν κάποιες ενστάσεις, γιατί το παραστατικό έγγραφο που κατέθεσε δεν επικυρώθηκε αμέσως από την επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων, αλλά ήταν ένα από τα έγγραφα εκλογής που η επιτροπή παρουσίασε μαζί με τις παρατηρήσεις της στην ολομέλεια του Βουλευτικού στη συνεδρίαση της 18ης Σεπτεμβρίου 1824. Τελικά, η εκλογή επικυρώθηκε από το σώμα και ο Δέδες έγινε δεκτός ως νόμιμος παραστάτης, συμμετείχε δε στις εργασίες του Βουλευτικού από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824) ως παραστάτης Κάτω Ναχαγέ.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 409.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 55.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Κάτω Ναχαγέ», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)