Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Γαστούνης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Γαστούνης αναλογούσαν δύο παραστάτες για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η επαρχιακή συνέλευση για την εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στη Γαστούνη, πρωτεύουσα της επαρχίας, στις 5 Μαΐου 1824 και εξέλεξε παραστάτες τους Διονύσιο Παπαγιαννόπουλο και Ιωάννη Σισίνη.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν αμφισβητήθηκε και η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση της εκλογής στις 29 Ιουλίου 1824. Μάλιστα οι δύο παραστάτες συμμετείχαν στις εργασίες του Βουλευτικού πριν από την επίσημη έναρξη των συνεδριάσεων της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824), μολονότι ο Σισίνης δεν ήταν εκλεγμένος παραστάτης Γαστούνης για τη Β΄ Περίοδο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 372.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 26-34.

Παραστάτες

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Γαστούνης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)