Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Δυτικής Σπάρτης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στη Δυτική Σπάρτη (σημ. Δυτική Μάνη) αναλογούσαν δύο παραστάτες για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να μην αντιπροσωπεύεται η περιοχή κατά την έναρξη των συνεδριάσεων της Γ΄ περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824). Μόλις στις 14 Οκτωβρίου 1824 οι Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Νικολάκης Χρηστέας, Πανάγος Καβάλος, Χριστόδουλος Καπετανάκης και Πιέρρος Τρουπάκης, που υπέγραφαν ως «πληρεξούσιοι» Δυτικής Σπάρτης, ανακοίνωσαν με αναφορά τους από τη Μάνη προς το Βουλευτικό Σώμα την εκλογή του Παναγιώτη Δημητρόπουλου ως παραστάτη Δυτικής Σπάρτης. Δεν είναι σαφές κατά πόσον οι πέντε υπογράφοντες με την επιστολή τους ενημέρωναν απλώς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και για το αποτέλεσμα της εκλογής, οπότε υπήρχε και παραστατικό έγγραφο, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί, ή ήταν και εκείνοι που είχαν εξουσιοδοτηθεί να εκλέξουν τον παραστάτη, λειτουργώντας ως εκλέκτορες, οπότε το έγγραφό τους επείχε θέση παραστατικού εγγράφου, υπό τον τύπο της αναφοράς.

Σε κάθε περίπτωση, στις 13 Δεκεμβρίου 1824 το παραστατικό έγγραφο της εκλογής παρουσιάστηκε στο σώμα, το οποίο αμέσως επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτό τον Δημητρόπουλο ως νόμιμο παραστάτη Δυτικής Σπάρτης.

Δεύτερος παραστάτης στο Γ΄ Βουλευτικό από την περιοχή ουδέποτε εξελέγη.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 3-5, 69.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 106.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Δυτικής Σπάρτης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)