Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Βλοχού

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (1826), στην επαρχία Βλοχού αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1825 στην ομώνυμη έδρα της επαρχίας και ανέδειξε ομόφωνα από τριάντα ένα εκλέκτορες τον Πορφύριο, μητροπολίτη Άρτης και τον Γεωργάκη Μήτρου ως πληρεξούσιους.

Η επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Εθνοσυνέλευσης επικύρωσε στις 8 Απριλίου 1826 τη νομιμότητα της εκλογής, ωστόσο ο Γεωργ. Μήτρου δεν συμμετείχε στις εργασίες του σώματος.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα, 2001, σ. 37-38, 147-149

Πληρεξούσιοι

Μήτρου Γεωργάκης
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Βλοχού», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/xx/xxxx)