Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Θηβών

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (1826), στην επαρχία Θηβών αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 1825 (γρ. 1826) στη Σαλαμίνα σε συνέλευση εκατό πενήντα τριών εκλεκτόρων της επαρχίας στο νησί, οι οποίοι αποτελούσαν αντιπροσώπους τμημάτων της επαρχίας, ηγουμένων μοναστηριών της και Θηβαίων που κατοικούσαν στην Αθήνα και ανέδειξε ομόφωνα πληρεξούσιους τον Νικόλαο Αντώναδου και τον Γεράσιμο Κώπα. Το πληρεξούσιο έγγραφο επικυρώθηκε από την αστυνομία της Σαλαμίνας.

Ένα μήνα αργότερα, στις 17 Φεβρουαρίου 1826, πραγματοποιήθηκε και δεύτερη συνέλευση στη Σαλαμίνα, στην οποία συμμετείχαν σαράντα πέντε εκλέκτορες από την πρωτεύουσα της επαρχίας Θηβών και είκοσι εννέα χωριά, που δεν είχαν λάβει μέρος στην προηγούμενη και ανέδειξε πληρεξούσιους τον Εμμανουήλ Σπυρίδωνος και τον Φράγκο Βρυζάκη. Ο επίσκοπος Θηβών Παΐσιος επικύρωσε τη νομιμότητα του δεύτερου πληρεξούσιου εγγράφου, αν και υπέγραφε ως εκλέκτορας στο πρώτο έγγραφο. Επιπλέον, τη γνησιότητα του δεύτερου εγγράφου επικύρωσε στις 12 Μαρτίου 1826 και ο έπαρχος Λειβαδιάς,

Η επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης παρουσίασε στις 5 Απριλίου 1826 στη συνεδρίαση τα δύο πληρεξούσια έγγραφα και εισηγήθηκε να γίνουν δεκτοί στις εργασίες του σώματος ο Νικόλαος Αντώναδος και ο Φράγκος Βρυζάκης ως αυτόχθονες. Αντίθετα, απέρριψε τον Γεράσιμο Κώπα και τον Εμμανουήλ Σπυρίδωνος ως ετερόχθονες, διότι δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι προέρχονταν από την επαρχία ή διέμεναν μόνιμα εκεί για πέντε χρόνια, όπως όριζε ο εκλογικός νόμος.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 213.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 65-71, 116-119, 147-149.

Πληρεξούσιοι

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Θηβών», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)