Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Θεσσαλίας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (1826), στην επαρχία Θετταλομαγνησίας αναλογούσαν τέσσερεις πληρεξούσιοι.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό των επαρχιών του 1823 τα εδάφη της Θεσσαλίας που απελευθερώθηκαν μετά την έναρξη της Επανάστασης του 1821 αποτέλεσαν την επαρχία της Θετταλομαγνησίας. Η σύσταση της επαρχίας, αν και η ευρύτερη περιοχή παρέμενε υπό την οθωμανική κυριαρχία, αποτέλεσε αναγνώριση της συμμετοχής των Ολυμπίων στην Επανάσταση και οριοθέτησε αναδρομικά γεωγραφικά την περιοχή της Βουλής της Θετταλομαγνησίας, η οποία συγκροτήθηκε ως τοπικό σώμα διοίκησης μετά το 1821 και αυτοδιαλύθηκε με την απόφαση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στο Άστρος (1823).

Οι πληρεξούσιοι των Ολυμπίων στην Επίδαυρο συνέταξαν στις 6 Απριλίου 1826, ημέρα έναρξης των εργασιών της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, έγγραφη αναφορά σχετικά με τα δικαιώματα αντιπροσώπευσής τους και τα πληρεξούσια έγγραφά τους. Από την αναφορά προκύπτει ότι την προηγούμενη μέρα οι πληρεξούσιοι Χριστόφορος Περραιβός, Ιάκωβος Περικλής, Διαμαντής Χατζηαναστασίου και Φωκάς Φραγκούλης είχαν παρουσιαστεί στο σώμα, ωστόσο η εθνοσυνέλευση είχε ζητήσει τα έγγραφα της εκλογής τους και την αναφορά για να γίνουν δεκτοί, καθώς τα έγγραφα που παρουσίασαν, δεν είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τον νόμο. Οι πληρεξούσιοι επικαλούνταν το αντιπροσωπευτικό τους δικαίωμα από τη συμμετοχή τους στην Επανάσταση και κατέγραφαν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν, καθώς είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να καταφύγουν πρόσφυγες στα νησιά των Σποράδων και αλλού, ενώ οι οπλαρχηγοί τους συνέχιζαν να πολεμούν χωρίς να λαμβάνουν μισθούς τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η μη τυπική σύνταξη των εγγράφων τους οφειλόταν ακριβώς, σημείωναν, αφενός στην αμάθεια και αφετέρου στην απόσταση του πληθυσμού με τους οπλαρχηγούς. Για το λόγο αυτό ζητούσαν να εξετάσει η Εθνοσυνέλευση και να επιβεβαιώσει τη γνησιότητά τους και να διερευνήσει ότι δεν υπήρχαν άλλοι πληρεξούσιοι από την επαρχία τους.

Η αναφορά παρουσιάστηκε στο σώμα στις 8 Απριλίου και δεν έγινε δεκτή. Την επόμενη ημέρα οι πληρεξούσιοι των Ολυμπίων επανήλθαν με νέα αναφορά προς το σώμα, το οποίο απέρριψε ξανά το αίτημά τους. Τη δεύτερη αναφορά δεν υπέγραφε ο Χριστόφορος Περραιβός. Οι πληρεξούσιοι ζήτησαν στη συνέχεια να τους παραδοθούν τα έγγραφά τους προκειμένου να τα επιστρέψουν στους Ολύμπιους οπλαρχηγούς και σε εκείνους που τους διόρισαν για να αποφασίσουν για το μέλλον της πατρίδας τους. Συγχρόνως, στις 9 Απριλίου κατέφθασε στην Επίδαυρο ο Ολύμπιος οπλαρχηγός Λιόλιος, ο οποίος ενημερώθηκε για την απόρριψη των εγγράφων των συμπατριωτών του. Έτσι, οι Ολύμπιοι οπλαρχηγοί, ανακοίνωσε, ότι αποσύρονται από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και από οποιαδήποτε υπηρεσία προς την πατρίδα για να μεριμνήσουν για τη σωτηρία τους.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 161-162, 221-222, 224, 254.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 18, Αθήνα 2000, σ. 148-149, 154-155.

Πληρεξούσιοι

Περραιβός Χριστόφορος
Χατζηαναστασίου Διαμαντής
Φραγκούλης Φωκάς
Περικλής Ιάκωβος
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Θεσσαλίας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)