Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Σκοπέλου, Σκιάθου, Ηλιοδρομίων και Σκύρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Σκοπέλου, Σκιάθου, Ηλιοδρομίων και Σκύρου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Ωστόσο, η επαρχία δεν αντιπροσωπεύτηκε στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση.

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Σκοπέλου, Σκιάθου, Ηλιοδρομίων και Σκύρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)