Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Σαλώνων

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (1826), στην επαρχία Σαλώνων αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η συνέλευση των ενενήντα εννέα εκλεκτόρων πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 1826 στη Σαλαμίνα από εκλογείς της επαρχίας Σαλώνων και ανέδειξε πληρεξούσιους τον Κωνσταντή Δεδούση και τον Γεώργιο (Γεωργάκη) Παπαηλιόπουλο.

Στην πρώτη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, στις 6 Απριλίου 1826, η επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων του σώματος ανακοίνωσε ότι για την επαρχία Σαλώνων είχαν παρουσιαστεί δύο διαφορετικά έγγραφα εκλογής και ενημέρωνε ότι το δεύτερο πληρεξούσιο έγγραφο όριζε αντιπροσώπους τον Αναγνώστη Παπανικολόπουλο και τον Λουκά Πύρρου. Τελικά, έπειτα από συμβιβασμό ανάμεσα στους τέσσερεις αντιπροσώπους, ο Γ. Παπαηλιόπουλος υποχώρησε και η Εθνοσυνέλευση έκανε δεκτούς και του τρεις εναπομείναντες πληρεξούσιους, υπερβαίνοντας κατά έναν το επιτρεπόμενο αριθμό πληρεξουσίων, όπως όριζε η διακήρυξη.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 211-213

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 131-133, 147-149

Πληρεξούσιοι

Πύρρου Λουκάς
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Σαλώνων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)