Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Πραστού

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Πραστού αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Για αδιευκρίνιστους ωστόσο λόγους η περιοχή τελικά εξέλεξε μόνο έναν. Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 1826 στο Λεωνίδιο, και όχι την πρωτεύουσα της επαρχίας, τον Πραστό, όπως προέβλεπε ο εκλογικός νόμος, και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη του Γιαννούλη Καραμάνου ως πληρεξουσίου. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής του που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε 111 επικυρωμένες υπογραφές κατοίκων της επαρχίας (αντί εκλεκτόρων, όπως όριζε ο εκλογικός νόμος) και σημείωνε ότι η εκλογή είχε γίνει κατά πλειοψηφία.

Στις 11 Απριλίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία επικύρωσε την εκλογή και έκανε δεκτό τον εκλεγέντα ως νόμιμο πληρεξούσιο. Ο Γιαννούλης Καραμάνος έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος της επαρχίας Πραστού στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 214.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 18, Αθήνα 2000, σ. 171.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 133-135.

Πληρεξούσιος

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Πραστού», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)