Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Μικρομάνης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Μικρομάνης αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1825 στην πρωτεύουσα της επαρχίας, τη Μικρομάνη, και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως πληρεξουσίων των Παναγιωτάκη Αναγνωστόπουλου, Αναστασίου Πολυδούρη, Μιχαήλ Σαραντόπουλου και Πούλου Τζηφόρου. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε 195 υπογραφές δημογερόντων και κατοίκων (και όχι εκλεκτόρων όπως προέβλεπε ο εκλογικός νόμος) και κατέγραφε την ψήφισή τους ως ομόφωνη. Ωστόσο στην εθνοσυνέλευση κατατέθηκε και άλλο πληρεξούσιο έγγραφο εκλογής, άγνωστης ημερομηνίας, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί, αλλά γνωρίζουμε ότι αναγνώριζε ως πληρεξούσιο της επαρχίας τον Διονύσιο Βασιλείου.

Στις 31 Μαρτίου 1826 το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία θεώρησε νομιμότερο το πληρεξούσιο έγγραφο εκλογής που παρουσίασε ο Αναγνωστόπουλος, αλλά κρίνοντας ότι οι εκλεγέντες ήταν υπεράριθμοι έκανε δεκτούς ως πληρεξουσίους μόνο τους Π. Αναγνωστόπουλο και Μ. Σαραντόπουλο. Στην έκθεσή της προς την ολομέλεια στις 6 Απριλίου η επιτροπή συγκατάλεξε την εκλογή στις αμφισβητούμενες και αιτιολόγησε την απόφασή της υπέρ των Π. Αναγνωστόπουλου και Μ. Σαραντόπουλου, σημειώνοντας ότι τη γνησιότητα της δικής τους εκλογής επιβεβαίωσαν εγγράφως οι οπλαρχηγοί της Μεσσηνίας, ότι το άλλο πληρεξούσιο έγγραφο είχε παραποιηθεί (είχε «το έτος ξεσμένον και μεταγεγραμμένον») και ότι επιπλέον υπήρχε ιδιόχειρη επιστολή του Δ. Βασιλείου από την οποία προέκυπτε ότι η εκλογή του ήταν μεταγενέστερη και ως εκ τούτου άκυρη.

Μία ημέρα μετά, στις 7 Απριλίου, ο Διονύσιος Βασιλείου διαμαρτυρήθηκε στην Εθνοσυνέλευση για την απόφαση της επιτροπής, ισχυριζόμενος ότι οι περισσότερες υπογραφές υπέρ του ανθυποψηφίου του ήταν πλαστές. Για την επίλυση της διαφοράς, πρότεινε να ερωτηθούν οι κάτοικοι μέσω του τοπικού επαρχείου ποιον από τους δύο προτιμούσαν ως πληρεξούσιο και παραστάτη τους. Ωστόσο, η ένστασή του δεν φαίνεται να λήφθηκε υπόψη και οι Παναγιωτάκης Αναγνωστόπουλος και Μιχαήλ Σαραντόπουλος έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Μικρομάνης στις εργασίες του σώματος στην Επίδαυρο.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 211, 251.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 3-8, 147, 150.

Πληρεξούσιοι

Πολυδούρης Αναστάσιος
Τζηφόρος Πούλος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Μικρομάνης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)