Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Μεσολογγίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (1826), στην επαρχία Μεσολογγίου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Ωστόσο, η επαρχία δεν αντιπροσωπεύθηκε στην Εθνοσυνέλευση λόγω της πολιορκίας της πόλης.

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Μεσολογγίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)