Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Μενδενίτσας και Τουρκοχωρίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (1826), στην επαρχία Μενδενίτσας και Τουρκοχωρίου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η κοινή συνέλευση των σαράντα ενός εκλεκτόρων των δύο περιοχών πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1825 στη Σουβάλα (σημ. Πολύδροσος) και ανέδειξε πληρεξούσιους τον Αναγνώστη Νταλαρή και τον Δούκα Κωνσταντίνου. Η επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων της Εθνοσυνέλευσης επικύρωσε στις 6 Απριλίου 1826 τη νομιμότητα της εκλογής. Ωστόσο, μόνοο Αναγνώστης Νταλαρής έγινε δεκτός στις εργασίες του σώματος, ως αυτόχθονας. Ο Δούκας Κωνσταντίνου αποκλείστηκε ως ετερόχθονας, όπως όριζε ο εκλογικός νόμος, αφού δεν απέδειξε ότι διέμενε μόνιμα για πέντε χρόνια στην επαρχία, ενώ παράλληλα και το έγγραφο πολιτογράφησής του απορρίφθηκε ως μη γνήσιο, καθώς δεν ήταν υπογεγραμμένο από αναγνωρισμένη από την Προσωρινή Διοίκηση τοπική αρχή, αλλά από τους ίδιους κατοίκους που υπέγραφαν και το πληρεξούσιο έγγραφο.

Η επαρχίας Μενδενίτσας και Τουρκοχωρίου αντιπροσωπεύθηκε στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο μόνο από τον Αναγνώστη Νταλαρή, ενώ δεν εξέλεξε πιθανά δεύτερο πληρεξούσιο μετά την απόρριψη του Δούκα Κωνσταντίνου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 212.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 41-42, 147.

Πληρεξούσιος

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Μενδενίτσας και Τουρκοχωρίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)