Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Κάτω Ναχαγέ

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Κάτω Ναχαγέ αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, στις 11 Απριλίου 1826, και ενώ οι εργασίες της εθνοσυνέλευσης βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη. Η επαρχιακή συνέλευση διεξήχθη στην πρωτεύουσα της επαρχίας, το Κρανίδι, και είχε ως αποτέλεσμα την εκλογή των Αναγνώστη Ζέρβα, Γιάννη Οικονόμου και Δημητρίου Πανούτσου. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε 41 υπογραφές εκλεκτόρων.

Τρεις μόλις ημέρες αργότερα, στις 14 Απριλίου, το έγγραφο εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία αναγνώρισε μεν τη νομιμότητα της εκλογής, αλλά έκρινε ότι οι εκλεγέντες ήταν υπεράριθμοι. Για το λόγο αυτό, έκανε δεκτούς ως πληρεξουσίους μόνο τους παρόντες Α. Ζέρβα και Γ. Οικονόμου και όρισε ότι, σε περίπτωση που εμφανιζόταν ο τρίτος εκλεγείς, Δ. Πανούτσος, και ζητούσε να γίνει δεκτός ως μέλος του σώματος, θα έπρεπε ο ένας από τους δύο άλλους να παραιτηθεί από την πληρεξουσιότητα. Τελικά, οι Αναγνώστης Ζέρβας και Γιάννης Οικονόμου έλαβαν μέρος ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Κάτω Ναχαγέ στις εργασίες της εθνοσυνέλευσης μέχρι τη διακοπή τους.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 214.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 18, Αθήνα 2000, σ. 171.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 153-154.

Πληρεξούσιοι

Ζέρβας Αναγνώστης
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Κάτω Ναχαγέ», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)