Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Καρπενησίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (1826), στην επαρχία Καρπενησίου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η συνέλευση των δεκαεννέα εκλεκτόρων πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 1825 στην έδρα της επαρχίας το Καρπενήσι και ανέδειξε πληρεξούσιους τον Κωνσταντίνο Γουβέλη και τον Κωνσταντή Τζάτζο.

Συμπληρωματικά στο πληρεξούσιο έγγραφο η επαρχία ενημέρωνε την Προσωρινή Διοίκηση ότι είχε ορίσει εξ αρχής ως αντικαταστάτη πληρεξούσιο τον Γεώργιο Λέλη, σε περίπτωση που κάποιος εκ των δύο αντιπροσώπων της δεν μπορούσε να παρευρεθεί, όταν θα ξεκινούσε τις εργασίες της η Εθνοσυνέλευση.

Η επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Εθνοσυνέλευσης επικύρωσε στις 7 Απριλίου 1826 τη νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας, την οποία ανακοίνωσε στις 15 Απριλίου στη συνεδρίαση του σώματος και οι πληρεξούσιοι της επαρχίας Κωνσταντίνος Γουβέλης και Κωνσταντής Τζάτζος έγιναν δεκτοί στις εργασίες του σώματος.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 214.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 15-16.

Πληρεξούσιοι

Γουβέλης Κωνσταντίνος
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Καρπενησίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)