Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Καρπάθου, Σύμης, Επισκοπής και Νισύρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Καρπάθου, Σύμης, Επισκοπής και Νισύρου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Ωστόσο, η επαρχία δεν αντιπροσωπεύτηκε στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση.

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Καρπάθου, Σύμης, Επισκοπής και Νισύρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)