Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Ηπείρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Η περιοχή της Ηπείρου δεν είχε αντιπροσωπευθεί στις δύο προηγούμενες βουλευτικές περιόδους, ενώ συμμετείχε προηγουμένως στα τοπικά σώματα διοίκησης που διαλύθηκαν κατά τη Β΄ Εθνοσυνέλευση στο Άστρος (1823).

Στις 13 Απριλίου 1826, λίγες ημέρες πριν την παύση των εργασιών της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, παρουσιάστηκε αναφορά των πληρεξουσίων της Ηπείρου, οι οποίοι ανακοίνωναν ότι είχαν οριστεί αντιπρόσωποι της επαρχίας τους για την εθνοσυνέλευση. Την αναφορά υπέγραφαν οι Λουκάς Βάϊας, Δημήτριος Κ. Αθανασίου, Λουκάς Χορμόβας και Κυργιακούλης. Στη μακροσκελή αναφορά τους οι πληρεξούσιοι εκκινούσαν από την παραδοχή του δικαιώματος της Ηπείρου να συμμετέχει στην Εθνοσυνέλευση εξίσου με τις ελεύθερες επαρχίες της επαναστατημένης επικράτειας λόγω της συμμετοχής της στον Αγώνα και για τον λόγο αυτό η επαρχία αποφάσισε να στείλει οκτώ πληρεξούσιους. Οι υπογράφοντες εξηγούσαν ότι, καθώς δεν κατέστη εφικτό να συνεννοηθούν με τους συμπατριώτες τους που βρίσκονταν στο Μεσολόγγι, η επαρχία αποφάσισε την εκλογή τεσσάρων πληρεξουσίων και την αποστολή τους στην Επίδαυρο, ενώ παραχωρούσε το δικαίωμα για εκλογή των υπόλοιπων τεσσάρων πληρεξουσίων στους κατοίκους της Ηπείρου που βρίσκονταν έγκλειστοι στο πολιορκούμενο Μεσολόγγι. Επιπλέον, στην αναφορά τους περιέγραφαν λεπτομερώς τη συμμετοχή της Ηπείρου σε ένοπλες συγκρούσεις εναντίον των οθωμανικών στρατευμάτων, ενώ υπογράμμιζαν και τη συμβολή των Ηπειρωτών στην υπεράσπιση του Μεσολογγίου, διεκδικώντας να γίνουν αποδεκτοί στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση, όπως άλλωστε είχε συμβεί και στην Α΄ Εθνοσυνέλευση (1821). Στις 14 Απριλίου οι πληρεξούσιοι της Ηπείρου επανήλθαν με νέα αναφορά προς το σώμα, καθώς το αίτημά τους δεν είχε ακόμα παρουσιαστεί και ζητούσαν να ληφθεί κάποια απόφαση στην επόμενη συνεδρίαση ή να τους επιστραφεί το έγγραφο για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Τελικά, η συνέλευση εξέτασε το ζήτημα των πληρεξουσίων της Ηπείρου στις 16 Απριλίου 1826, την τελευταία ημέρα πριν την παύση των εργασιών της και αποφάσισε να επικυρώσει την εκλογή και να κάνει δεκτούς και τους τέσσερεις πληρεξούσιους της Ηπείρου. Αν και η εθνοσυνέλευση είχε αποφασίσει ήδη από τις 12 Απριλίου την παύση των εργασιών της λόγω της εξέλιξης της πολιορκίας του Μεσολογγίου, η απόφαση να κάνει δεκτούς τους πληρεξούσιους της Ηπείρου στην τελευταία της συνεδρίαση αντιστοιχούσε στη συγκρότησή της κατά την επανέναρξη των εργασιών του σώματος.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 171, 238-239.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 18, Αθήνα 2000, σ. 165-167.

Πληρεξούσιοι

Βάια Λουκάς
Αθανασίου Δημήτριος Κ.
Χορμόβας Λιούσης Λουκάς
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Ηπείρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)