Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Ίου, Αμοργού, Σικίνου και Πολυκάνδρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Ίου, Αμοργού, Σικίνου και Πολυκάνδρου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η επαρχία δεν αντιπροσωπεύθηκε στις συνεδριάσεις του σώματος στην Επίδαυρο (1826). Αιτία για τη μη εκλογή πληρεξουσίων ήταν οι οξύτατες πολιτικές συγκρούσεις στην Ίο, πρωτεύουσα της επαρχίας, που είχαν μάλιστα οδηγήσει στην εκδίωξη από το νησί του επάρχου Ιωάννη Σέρρου. Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, ο έπαρχος σχολίαζε με αναφορά του προς το Υπουργείο Εσωτερικών (20 Μαρτίου 1826) από τη Σίκινο, στην οποία είχε καταφύγει, ότι λόγω της αναρχίας στην οποία είχε περιέλθει η Ίος, η επαρχία του είχε μείνει δίχως παραστάτη στο Βουλευτικό ή πληρεξουσίους στην Εθνοσυνέλευση, «παντάπασιν αντιπολιτευομένη εις το πολίτευμα της Ελλάδος».

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 89, αρ. 52.

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Ίου, Αμοργού, Σικίνου και Πολυκάνδρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)