Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Φαναρίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Φαναρίου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1826 στα Κρέσταινα και όχι στην πρωτεύουσα της επαρχίας, την Ανδρίτσαινα, όπως προέβλεπε ο εκλογικός νόμος, και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως πληρεξουσίων των Γεωργίου Αντωνόπουλου και Γιαννάκου Ν. Τζαννέτου. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που υποβλήθηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε τις υπογραφές 138 εκλεκτόρων από διάφορους οικισμούς της επαρχίας.

Εντούτοις, η εκλογή αμφισβητήθηκε και μάλιστα λίγες ημέρες αργότερα, στις 12 Ιανουαρίου 1826, άλλη επαρχιακή συνέλευση στην Ανδρίτσαινα εξέλεξε ως πληρεξουσίους τους σακελλάριο Ιωάννη Αναστασίου, Αναγνώστη Αναστασόπουλο και Κωνσταντή (ή Αναγνώστη) Γιαννόπουλο· το συγκεκριμένο πληρεξούσιο έγγραφο εκλογής αναγνώριζε ως εκλεγμένο παραστάτη της επαρχίας στο Βουλευτικό τον Δήμο Κανελλόπουλο, χωρίς να είναι σαφές κατά πόσον η εντολή του τελευταίου περιλάμβανε και την αντιπροσώπευση της επαρχίας στην εθνοσυνέλευση ή όχι. Πάντως, φαίνεται ότι υπήρξε και άλλο πληρεξούσιο έγγραφο εκλογής, με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 1826 και άγνωστο αριθμό υπογραφών, στο όνομα του Δήμου Κανελλόπουλου, το οποίο κατατέθηκε στην εθνοσυνέλευση αλλά δεν έχει εντοπιστεί. Επιπλέον, ο Κανελλόπουλος υπέβαλε και άλλο προγενέστερο έγγραφο εκλογής, με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 1825, σχετικά με την ανάδειξή του στη θέση του παραστάτη, σε περίπτωση που συγκαλούταν νέο Βουλευτικό μετά τη λήξη των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης.

Στις 4 Απριλίου 1826 το έγγραφο εκλογής των Γ. Αντωνόπουλου και Γ. Ν. Τζαννέτου εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, η οποία επικύρωσε την εκλογή τους και τους έκανε δεκτούς ως νόμιμους πληρεξουσίους. Στην έκθεσή της προς την ολομέλεια της εθνοσυνέλευσης στις 6 Απριλίου η επιτροπή εξέθεσε το σκεπτικό της απόφασής της, σημειώνοντας ότι διάφορες ενδείξεις σχετικά με το γραφικό χαρακτήρα, τις ημερομηνίες και τις υπογραφές την έκαναν να αμφισβητεί τη γνησιότητά των εγγράφων που είχε υποβάλει ο Δ. Κανελλόπουλος. Παρά την επικύρωση της εκλογής του, ο Γ. Αντωνόπουλος δεν μετείχε στις εργασίες της εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο, στις οποίες η επαρχία Φαναρίου αντιπροσωπεύθηκε μόνο από τον Γιαννάκο Ν. Τζαννέτου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 211-212.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 56-61, 147-148.

Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου, «Ο βουλευτής και πληρεξούσιος Φαναρίου Δήμος Κανελλόπουλος εις την δίνην των πολιτικών παθών (1824-1832)», Επετηρίς της Εταιρείας Ηλειακών Μελετών, τ. Α΄ (1982), σ. 338-340, 363-365, 368.

Πληρεξούσιοι

Αντωνόπουλος Γεώργιος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Φαναρίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)