Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Χίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Μία ημέρα πριν την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο, στις 5 Απριλίου 1826, ο Γεώργιος Γλαράκης και ο Αθανάσιος Ραφαέλης (Ραφαήλ), Χιώτες που βρίσκονταν στο Ναύπλιο, συνέταξαν μια αναφορά, στην οποία υποστήριζαν ότι αποτελούσαν τους εκλεγμένους πληρεξούσιος της Χίου και ζητούσαν να γίνουν δεκτοί ως μέλη στο χώρο της εθνοσυνέλευσης. Η παραπάνω αναφορά παρουσιάστηκε δύο μέρες μετά στο σώμα, στη συνεδρίαση της 7ης Απριλίου. Η εθνοσυνέλευση δεν έλαβε ωστόσο κάποια απόφαση και οι δύο υπογράφοντες δεν συμμετείχαν στις εργασίες της ως πληρεξούσιοι.

Η αναφορά των Χιωτών απορρίφθηκε πιθανά, καθώς η νομιμότητα της εκλογής δεν επιβεβαιωνόταν. Τέσσερα χρόνια μετά την καταστροφή του νησιού, οι συνθήκες στο νησί δεν μπορούσαν να είναι κατάλληλες για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο και την Διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης. Η παρουσία εκπροσωπών της Χίου στο Ναύπλιο και η σύνταξη του αιτήματος σκιαγραφούν έναν μηχανισμό εκτός της επίσημης διαδικασίας ανάδειξης των αντιπροσώπων. Έτσι, αν και η Χίος παρέμενε υπό οθωμανική κυριαρχία, της αναγνωριζόταν το δικαίωμα αντιπροσώπευσης στην εθνοσυνέλευση, ακριβώς λόγω της συμμετοχής της στον Αγώνα και της επακόλουθης ολοκληρωτικής καταστροφής του νησιού. Ωστόσο η ανάδειξη των πληρεξουσίων έπρεπε να γίνει σύμφωνα με την οριζόμενη από τον εκλογικό νόμο και την Διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης διαδικασία ώστε κατ’ επέκταση να επικυρωθεί ως νόμιμη και να μπορέσουν να συμμετέχουν στις εργασίες της.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 250.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 146.

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Χίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)