Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Ασπροποτάμου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (1826), στην επαρχία Ασπροποτάμου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η διαδικασία ανάδειξης πληρεξουσίων του Ασπροποτάμου πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση στις 5 Μαρτίου 1826 και ενώ οι εργασίες του σώματος είχαν ξεκινήσει, εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων. Στη συνέλευση της επαρχίας οι σαράντα εκλέκτορες, υπογράφοντας ως οι «ελεύθεροι κάτοικοι του Ασπροποτάμου», ανέδειξαν ομόφωνα πληρεξούσιους τους Δημήτριο Ρίζου, Γιάννη Σικούμπα και Κωνσταντίνο Αδάμ. Η επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Εθνοσυνέλευσης επικύρωσε στις 9 Απριλίου 1826 τη νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας και ενέκρινε την εκλογή του Δημήτριου Ρίζου και του Κωνσταντίνου Αδάμ, ενώ ο Γιάννης Σικούμπας δεν έγινε δεκτός, καθώς στην επαρχία Ασπροποτάμου αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι. Η γνωμοδότηση της επιτροπής παρουσιάστηκε στις 15 Απριλίου στη συνεδρίαση του σώματος, το οποίο έκανε δεκτούς τους δύο πληρεξούσιους.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 214.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 129-130.

Πληρεξούσιοι

Αδάμ Κωνσταντίνος
Σικούμπας Γιάννης
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Ασπροποτάμου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)