Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Ανατολικού

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (1826), στην επαρχία Ανατολικού αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η επαρχία Ανατολικού ωστόσο δεν αντιπροσωπεύθηκε στην Εθνοσυνέλευση.

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Ανατολικού», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)