Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Όπλα

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Σε αντίθεση με τη Β΄ Εθνοσυνέλευση στο Άστρος (1823), στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου (1826) δεν προβλεπόταν γενικά για τους στρατιωτικούς το προνόμιο της ιδιαίτερης αντιπροσώπευσης και η συντριπτική πλειονότητα των παραστατών αντιπροσώπευε συγκεκριμένες επαρχίες.

Ωστόσο, το Νοέμβριο του 1825 κάτοικοι της Ανατολικής και της Δυτικής Σπάρτης (σημ. Ανατολικής και Δυτικής Μάνης), πέραν των ιδιαίτερων αντιπροσώπων κάθε υποδιαίρεσης, εξέλεξαν τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη ως κοινό πρόσθετο πληρεξούσιο και των δύο περιοχών στην εθνοσυνέλευση. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εν λόγω εκλογής, το οποίο έφερε 25 υπογραφές εκλεκτόρων, έγινε δεκτό από την επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης Επιδαύρου στις 6 Απριλίου 1826. Στην αναφορά που υπέβαλε την ίδια ημέρα (6 Απριλίου) προς την ολομέλεια του σώματος, η επιτροπή αιτιολόγησε την κατ’ εξαίρεση επικύρωση της εκλογής του Π. Μαυρομιχάλη, σημειώνοντας ότι τον είχε κάνει δεκτό ως πληρεξούσιο τόσο εξαιτίας της νομιμότητας της εκλογής όσο και ως επικεφαλής των όπλων της Σπάρτης. Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος των Όπλων της Σπάρτης στις εργασίες της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο.

Αντίστοιχα και οι οπλαρχηγοί των Σουλιωτών αποφάσισαν στις 6 Μαρτίου 1826 σε συνάντηση που πραγματοποίησαν στα Σάλωνα, τον διορισμό του στρατηγού Χριστόφορου Περραιβού και του Ναστούλη Δαγκλή (Ταγκλή) ως πληρεξουσίων για τη Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο (1826). Το έγγραφο υπέγραφαν ο Γιωργάκι Αδιάκος, ο Γ. Δαγκλής (Νταγκλής), ο Διαμαντής Ζέρβας, ο Φώτο Κασμάς, ο Γιανούσις Πάνο Γκούρας και ο Κούστας Μακος. Η αναφορά παρουσιάστηκε στην α΄ συνεδρίαση του σώματος, στις 6 Απριλίου 1826 χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. Στην συνεδρίαση της επόμενης ημέρας η εθνοσυνέλευση αποφάσισε να κάνει δεκτούς τους πληρεξούσιους των Σουλιωτών οπλαρχηγών, διευκρίνισε όμως στους τελευταίους ότι αν παρουσιάζονταν άλλοι αντιπρόσωποί τους, θα έπρεπε ή να συμφωνήσουν μεταξύ τους και να εκλέξουν δύο πληρεξούσιους ή να παραχωρήσουν τη θέση τους στους άλλους. Τέλος, σημείωσαν στην απόφασή τους ότι δεν θα γίνονταν δεκτοί πληρεξούσιοι όπλων από άλλες περιοχές. Η εξαίρεση για τους Σουλιώτες προήλθε ως αναγνώριση για τη μεγάλη τους στρατιωτική προσφορά στον Αγώνα.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 154, 157, 213.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα 2001, σ. 16-18, 130-131, 149.

Πληρεξούσιοι

Περραιβός Χριστόφορος
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Αντιπρόσωποι Όπλων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)