Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Χαλκιδικής

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Τον Απρίλιο του 1826, σε κάποια από τις τελευταίες συνεδριάσεις πριν την παύση των εργασιών της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο, παρουσιάστηκε αναφορά των πληρεξουσίων της Χαλκιδικής, Δημήτριου Χριστοδούλου από τα Στάγειρα, Αθανάσιου Μαυροειδή από τον Πολυγερινό, Νικόλαου Ιωαννίδη από την Κασσάνδρα και Δημήτριου Κοκκαλιώτη. Οι πληρεξούσιοι ανέλυαν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στη θαλάσσια μετακίνησή τους από τον τόπο καταγωγή τους προς τον τόπο διεξαγωγής της Εθνοσυνέλευσης και αιτούνταν η Εθνοσυνέλευση να τους συμπεριλάβει στη Διοικητική Επιτροπή, η οποία θα αναλάμβανε τη διοίκηση μετά την απόφαση για παύση των εργασιών του σώματος στις 12 Απριλίου.

Η παύση των εργασιών διέκοψε οποιαδήποτε εξέλιξη στο παραπάνω αίτημα και μετέθεσε την απόφαση για τη συμμετοχή των πληρεξουσίων από την περιοχή της Χαλκιδικής, όταν το σώμα θα συγκροτούταν ξανά.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 258

Πληρεξούσιοι

Χριστοδούλου Δημήτριος
Μαυροειδής Αθανάσιος
Ιωαννίδης Νικόλαος
Κοκκαλιώτης Δημήτριος
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Χαλκιδικής», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)